تازه طاقت هیجان هم ندارم ... نهایتش چرخ و فلک :))
یعنی رنجر سوار نشدی؟؟ :)) ‎- farahnaaz
@farahnaaz چی هس؟ ‎- خانوم میم
منم.اما دوست دارم:-/سقط آزاد سوار شدم مردم قشنگ ‎- farzaaneh
@saye: معرکه است.. :دی ‎- farahnaaz
من حتی تو شهربازی ،بقیه رو میبینم سوار این وسیله ها شدن، تپش قلب میگیرم :)) ‎- خانوم میم
@saye: واقعا من اینایی که از شهربازی و هیجان وسایل شهربازی میترسن رو درک نمیکنم :))) ‎- farahnaaz
@farahnaaz: قلبشون نمیکشه هیجان ذو خب :( ‎- خانوم میم