من اولین تجربه ی پر کردن دندونم، بدون بی حسی بود! به شدت دردناک، برای همین وحشت دارم ازش
چرا نزد خب؟ ‎- Florette
گفت خیلی عمیق نیست لازم نداره، وسطاش گفت فک نمیکردم اینجوری باشه ، تحمل کن دیگه :دی ‎- خانوم میم
وای عجبا :| ‎- Florette
من اولین تجربه م خیلی خوب بود، دومی ش شبیه شکنجه بود :)) ‎- شرجیــ نشین ™
@sharjineshin: الان میترسین؟ ‎- خانوم میم