من اولین تجربه ی پر کردن دندونم، بدون بی حسی بود! به شدت دردناک، برای همین وحشت دارم ازش
چرا نزد خب؟ ‎· Florette
گفت خیلی عمیق نیست لازم نداره، وسطاش گفت فک نمیکردم اینجوری باشه ، تحمل کن دیگه :دی ‎· خانوم میم
وای عجبا :| ‎· Florette
من اولین تجربه م خیلی خوب بود، دومی ش شبیه شکنجه بود :)) ‎· شرجیــ نشین ™
@sharjineshin: الان میترسین؟ ‎· خانوم میم