یکی زنگ بزنه منو ناهار دعوت کنه
دعوت ‎- amineh
هه ‎- farzaaneh
@jakoob: ادرس هم بده دیگه ‎- خانوم میم
@farzaaneh: خنده داره؟ به گرسنگی دیگران خندیدن کار درستیه؟ ‎- خانوم میم
شما همون نیستی که دیشب فرت فرت عکس بستنی میذاشتی ‎- farzaaneh
@farzaaneh: نهههه ! بستنی؟ تو زمستون؟ اصن امکان نداره :دی ‎- خانوم میم
:)))) ‎- farzaaneh