یکی زنگ بزنه منو ناهار دعوت کنه
دعوت ‎· amineh
هه ‎· farzaaneh
@jakoob: ادرس هم بده دیگه ‎· خانوم میم
@farzaaneh: خنده داره؟ به گرسنگی دیگران خندیدن کار درستیه؟ ‎· خانوم میم
شما همون نیستی که دیشب فرت فرت عکس بستنی میذاشتی ‎· farzaaneh
@farzaaneh: نهههه ! بستنی؟ تو زمستون؟ اصن امکان نداره :دی ‎· خانوم میم
:)))) ‎· farzaaneh