جولیا پندلتون، کامنت دیزیبل کردی مجبورم اینجوری بگم حرفمو :دی .... منم سفره یه بار مصرف استفاده میکنم، ولی میدمشن بازیافت.نمیندازمش لای زباله های تر
منم هم همینطور.. البته کلا نباید تولید بشه اینجور زباله ها ولی باز این اتفاق متاسفانه میافته ‎· farahnaaz
یکبار مصرف بازیافت نمیشه!!! ‎· جولیا پندلتون
پلاستیکی نباشه ...کاغذی بهتره!!! ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: مگه پلاستیک نیست؟ چطوری بازیافت نمیشه؟ ‎· خانوم میم
یکبار مصرف بازیافت نمیشخ... ‎· جولیا پندلتون
اسمش یکبار مصرفه !!!فقط یکبار ‎· جولیا پندلتون