فیلمای افسانه ای و جادوگری و اینا رو دوس دارم :دی
منم تخیلی هارو خیلی دوست دارم ‎- ♥rehanefarahani♥
کره ای ؟ ‎- شمیم یاس
کره ای ها رو هم دوس دارم ‎- خانوم میم
یوهاهاهاع :)) ‎- الهام سادات
@elhamsadat60: ژانر وحشت دوس ندارما :دی ‎- خانوم میم
از لحاظ جادوگریش گفتم ‎- الهام سادات