فیلمای افسانه ای و جادوگری و اینا رو دوس دارم :دی
منم تخیلی هارو خیلی دوست دارم ‎· ♥rehanefarahani♥
کره ای ؟ ‎· شمیم یاس
کره ای ها رو هم دوس دارم ‎· خانوم میم
یوهاهاهاع :)) ‎· الهام سادات
@elhamsadat60: ژانر وحشت دوس ندارما :دی ‎· خانوم میم
از لحاظ جادوگریش گفتم ‎· الهام سادات