یعنی متخصص طراحی بازی های چرته :)) ... روشن پژوه رو میگم