خوشا به حال شماها که شاعری بلدید
خوشا به حال شماها که عاشقی بلدید! ‎· خانوم میم
مرسی :) ‎· پرگار
خوشا به حال شماها که قاتلی بلدید ‎· ابوهدی
@abouhoda: کیو به قتل رسوندیم؟ :| ‎· خانوم میم
از باب قافیه گفتم ‎· ابوهدی