خوشا به حال شماها که شاعری بلدید
خوشا به حال شماها که عاشقی بلدید! ‎- خانوم میم
مرسی :) ‎- پرگار
خوشا به حال شماها که قاتلی بلدید ‎- ابوهدی
@abouhoda: کیو به قتل رسوندیم؟ :| ‎- خانوم میم
از باب قافیه گفتم ‎- ابوهدی