داره نظرم نسبت به مذهبیا عوض میشه . خیلی بده ... خیلی
نظرتون با مذهبیا؟ ‎· اویس
دسته بندیت اشتباهه شاید ‎· farzaaneh
@farzaaneh: چطور؟ ‎· خانوم میم
من؟ ‎· نآمیرآツ
@mohamad: شما رو نمی دونم چطور هستید ‎· خانوم میم
@saye: میگم اونی که میگید خیلی بده، منظور : نظرتون هست یا مذهبیا ‎· اویس
@oveis: اینکه جوری رفتار میکنن، منی که خودم رو مذهبی میدونم داره بدم میاد. وای به حال دیگرانی که مذهبی نیستن! ... این بده . این نفرت پراکنی بده. این خودبرتربینی بده ‎· خانوم میم
تا تعریفت از مذهبی چی باشه ‎· farzaaneh
بله خیلی بده ‎· اویس
@farzaaneh: تعریفش که مشخصه. همون هایی که همه بهشون میگن مذهبی ‎· خانوم میم
ندانم ‎· farzaaneh