داره نظرم نسبت به مذهبیا عوض میشه . خیلی بده ... خیلی
نظرتون با مذهبیا؟ ‎- اویس
دسته بندیت اشتباهه شاید ‎- farzaaneh
@farzaaneh: چطور؟ ‎- خانوم میم
من؟ ‎- نآمیرآツ
@mohamad: شما رو نمی دونم چطور هستید ‎- خانوم میم
@saye: میگم اونی که میگید خیلی بده، منظور : نظرتون هست یا مذهبیا ‎- اویس
@oveis: اینکه جوری رفتار میکنن، منی که خودم رو مذهبی میدونم داره بدم میاد. وای به حال دیگرانی که مذهبی نیستن! ... این بده . این نفرت پراکنی بده. این خودبرتربینی بده ‎- خانوم میم
تا تعریفت از مذهبی چی باشه ‎- farzaaneh
بله خیلی بده ‎- اویس
@farzaaneh: تعریفش که مشخصه. همون هایی که همه بهشون میگن مذهبی ‎- خانوم میم
ندانم ‎- farzaaneh