مهمون دعوت کنیم شام؟ میخوام رولت بادمجون درست کنم با سالاد شیرازی
اگر زنده باشم ‎- خانوم میم
حال داریا ‎- farzaaneh
@farzaaneh: اره تازه بیدار شدم سرحالم :)) ‎- خانوم میم