مهمون دعوت کنیم شام؟ میخوام رولت بادمجون درست کنم با سالاد شیرازی
اگر زنده باشم ‎· خانوم میم
حال داریا ‎· farzaaneh
@farzaaneh: اره تازه بیدار شدم سرحالم :)) ‎· خانوم میم