من نمیفهمم اینا چرا آرم ماشینا رو سیاه میکنن تو فیلماشون
تبلیغ نشه خدا نکرده ‎- زبل خان
@zebelkhan001: عاخ اره... اصنم معلوم نمیشه ماشینش چیه ‎- خانوم میم
حالا بهشون بگو میمیری مثلا ماشین معمولی بزاری تو فیلم . ما هم تشخیص نمیدیم این ماشین چند صد میلیون پولشه ‎- Dr.RoHo