دلم شیرینی میخواد به شدت :((
اخ منم:/ ‎- shompi
چی کار کنیم حالا؟ :دی ‎- خانوم میم