دلم شیرینی میخواد به شدت :((
اخ منم:/ ‎· shompi
چی کار کنیم حالا؟ :دی ‎· خانوم میم