یه سری هستن پرایوتن، من همون اول درخواست دادم رد کردن .هیچ راهی نداره بفهمم کی رد کرده ریکوئستم رو؟ دوس ندارم دو دفعه به یه نفر درخواست بدم
:| ‎· خانوم میم