یکدفعه هم آقای همسر موکا سفارش داد برام، گفت شکر و وانیلش رو بیشتر بریزه . نتونستم بخورم :((