اذون شد اینجا، چشم به هم بزنی یه روز دیگه هم تموم شده
كجايى مگه اذون دادند؟ ‎- بــــــــــاران!
اذان؟؟ ‎- farahnaaz
مشهد ‎- خانوم میم
اععع من فكر مى كردم تهرانيد شما :دى ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: بچه محله ی امام رضاییم :دی ‎- خانوم میم
خيلى هم خوب التماس دعا همساده حضرت :) ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: حتما عزیزم اگر لایق باشیم :) ‎- خانوم میم