اذون شد اینجا، چشم به هم بزنی یه روز دیگه هم تموم شده
كجايى مگه اذون دادند؟ ‎· بــــــــــاران!
اذان؟؟ ‎· farahnaaz
مشهد ‎· خانوم میم
اععع من فكر مى كردم تهرانيد شما :دى ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: بچه محله ی امام رضاییم :دی ‎· خانوم میم
خيلى هم خوب التماس دعا همساده حضرت :) ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: حتما عزیزم اگر لایق باشیم :) ‎· خانوم میم