کاراکترهای جدید دیرین دیرین رو دیدین؟ خیلی نازن :))