بیاید عیب هامو بگید. اگه جرئت دارید :دی
IMG_20160129_175624.jpg
من پشت دستمو داغ کردم که بگم:-)) ‎· جولیا پندلتون
منظور اینه که بیاییم تعریف بگیم :))) ‎· Dr.RoHo
دیگه هر جور صلاح میدونین. اگه عیبی می بینین بگین. نیست ولی اخه . همه ش حسن و خوبیه قربونش برم :)) ‎· خانوم میم
۳-۴ماه وقت نیاز دارم برای گفتن :-)) ‎· جولیا پندلتون