بیاید عیب هامو بگید. اگه جرئت دارید :دی
IMG_20160129_175624.jpg
من پشت دستمو داغ کردم که بگم:-)) ‎- جولیا پندلتون
منظور اینه که بیاییم تعریف بگیم :))) ‎- Dr.RoHo
دیگه هر جور صلاح میدونین. اگه عیبی می بینین بگین. نیست ولی اخه . همه ش حسن و خوبیه قربونش برم :)) ‎- خانوم میم
۳-۴ماه وقت نیاز دارم برای گفتن :-)) ‎- جولیا پندلتون