از استخر اومدیم، رفتیم بستنی خوردیم :)) همینجوری اگه ورزش کنم حتما میترکم به امید خدا ::دی