خب من الان دلم سیب خواست کی پاسخگوعه؟
پرتقال و لیمو شیرین هست ولی سیب نداریم :دی ‎- farahnaaz
نه دیگه سیب میخوام :( ‎- خانوم میم