خب من الان دلم سیب خواست کی پاسخگوعه؟
پرتقال و لیمو شیرین هست ولی سیب نداریم :دی ‎· farahnaaz
نه دیگه سیب میخوام :( ‎· خانوم میم