اگه گفتی حالا وقت چیه؟
وقت خداحافظیه ‎· اویس
نیدونم ‎· farahnaaz
وقت ناهار ‎· Dr.RoHo
چرت بعد غذا :دی ‎· شمیم یاس
چایی بعد از صبحانه ‎· اویس
دررررسسسسس ... وقت درس خوندنه ... ولی چرت بعد از غذا رو هم پسندیدم :)) ‎· خانوم میم