اگه گفتی حالا وقت چیه؟
وقت خداحافظیه ‎- اویس
نیدونم ‎- farahnaaz
وقت ناهار ‎- Dr.RoHo
چرت بعد غذا :دی ‎- شمیم یاس
چایی بعد از صبحانه ‎- اویس
دررررسسسسس ... وقت درس خوندنه ... ولی چرت بعد از غذا رو هم پسندیدم :)) ‎- خانوم میم