حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت ... آری به اتفاق ، جهان می توان گرفت
درست چطور؟ ‎- farzaaneh
@farzaaneh: ده دقیقه ی استراحتمه :دی ‎- خانوم میم
والله من چش وا کردم تو بودی :))) ‎- farzaaneh
@farzaaneh: من الان یه ساعت نبودم که :( ‎- خانوم میم
@saye: باعشه.حضورت پررنگه پس:* ‎- farzaaneh
:)))))))))))) ‎- farahnaaz