حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت ... آری به اتفاق ، جهان می توان گرفت
درست چطور؟ ‎· farzaaneh
@farzaaneh: ده دقیقه ی استراحتمه :دی ‎· خانوم میم
والله من چش وا کردم تو بودی :))) ‎· farzaaneh
@farzaaneh: من الان یه ساعت نبودم که :( ‎· خانوم میم
@saye: باعشه.حضورت پررنگه پس:* ‎· farzaaneh
:)))))))))))) ‎· farahnaaz