قد یه خرس هم ناهار خوردم
خرسا مگه چقدر ناهار میخورن؛گمونم اسمشون بد دررفته ‎· نآمیرآツ
به هیکلشون که میاد خیلی بخورن :)) ‎· خانوم میم
:))) ‎· farahnaaz