قد یه خرس هم ناهار خوردم
خرسا مگه چقدر ناهار میخورن؛گمونم اسمشون بد دررفته ‎- نآمیرآツ
به هیکلشون که میاد خیلی بخورن :)) ‎- خانوم میم
:))) ‎- farahnaaz