ظاهرا تنها چیزی که تو دنیا عادلانه تقسیم شده، عقله ... چون هیچ کس اعتراض نمی کنه بگه مال من که
فامیل دور ‎· خانوم میم
بیداری شما هم؟ ‎· farahnaaz
@farahnaaz: دیگه اخراشه :)) ‎· خانوم میم