ظاهرا تنها چیزی که تو دنیا عادلانه تقسیم شده، عقله ... چون هیچ کس اعتراض نمی کنه بگه مال من که
فامیل دور ‎- خانوم میم
بیداری شما هم؟ ‎- farahnaaz
@farahnaaz: دیگه اخراشه :)) ‎- خانوم میم