ببینین من الان دارم استیج میبینم ولی نمیام گزارش بدم :دی