این روزا شام و ناهار درست کردن مصیبته برام :((
چته مگه؟ ‎- farzaaneh
وقت ندارم :| ‎- خانوم میم
@saye: خونواده نزدیک نیستن؟ ‎- farzaaneh
خونواده خودم نه :'( ‎- خانوم میم