این روزا شام و ناهار درست کردن مصیبته برام :((
چته مگه؟ ‎· farzaaneh
وقت ندارم :| ‎· خانوم میم
@saye: خونواده نزدیک نیستن؟ ‎· farzaaneh
خونواده خودم نه :'( ‎· خانوم میم