نماز بخونم برم ورق پاپکو بخرم
درس خون ‎- آمیرزو
ااااارههههههه @aamirzo ‎- خانوم میم