نماز بخونم برم ورق پاپکو بخرم
درس خون ‎· آمیرزو
ااااارههههههه @aamirzo ‎· خانوم میم