آخرش رتبه م تک رقمی میشه به همه تون نشون میدم چقدر درس خون بودم :دی
این رو استثناعا لایک کردم بره تو لایکام بعدنا(به موقش) بیارمش بالا:)) ‎· نآمیرآツ
به موقش پاکش میکنم :)) ‎· خانوم میم
ایشالله ‎· farzaaneh