من مشهد، خواهرم شیراز، مادرم شمال ... جه خونواده ی از هم پاشیده ای شدیم :(
هوم.ما هم یجوره دیگه ‎· farzaaneh
خیلی سخته @farzaaneh ‎· خانوم میم
چن وقته؟ ‎· farzaaneh
شیش هفت سالی هست که دورم از خونواده ‎· خانوم میم