من اینو یادم رفته بود بگم.... سیاوش اگه اهنگ «پرنده»شو با معین نمیخوند بهتر بود