چای می خوام،ندارم ولی :((
مگه میشه :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
دمنوش ‎- farzaaneh
ساقه طلایی جاش بخورید:)) ‎- نآمیرآツ
با چی بره پایین بعد؟ :)) @mohamad ‎- خانوم میم
@saeedgreen: اماده نیس یعنی :دی ‎- خانوم میم
@farzaaneh: چای خشک فرد اعلا از باغات سرسبز لاهیجان که دارم. طول میکشه تا حاضر شه ‎- خانوم میم
@saye: منم یادم رف بگم مامان بیاره.لاهیجانه زکی پس:دی ‎- farzaaneh
@farzaaneh زکی یعنی چی؟ هان؟ هان؟ ‎- خانوم میم
Zaki?zaei? ‎- farzaaneh
گیلانی گفتم دیگه ‎- farzaaneh
یه آن نگران شدم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@farzaaneh: زاک میگیم ما:)) ... اره همون دور و برا تقریبا :دی ‎- خانوم میم
@saeedgreen: عااااااره . یه شمالی همیشه چای داره :دی ‎- خانوم میم
من غلیظ ادا کردم ‎- farzaaneh