چای تازه دم + نون یوخه ی شیراز
IMG_20160204_173827.jpg
تازه کتابام هم اون پشت مشخصه. بس که درس خونم ‎· خانوم میم
نکن با من اینکارووووووووووو ‎· farahnaaz
@farahnaaz چرا؟ چای نداری؟ :دی ‎· خانوم میم
@saye: نون یوخه ی شیراز ندا رم :| ‎· farahnaaz
کاک بگیر فرح... ‎· جولیا پندلتون
@farahnaaz: اخی، من دارم ولی:)) ‎· خانوم میم
@mousaviam2: کاک میگم بگیره همسر بیاره ‎· farahnaaz
@mousaviam2: اره شبیه کاک کرمانشاهه :دی ‎· خانوم میم
کاک اصلش خرم آبادی:ه ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: نمیدونستم ‎· خانوم میم
@saye :نوش جانت ‎· جولیا پندلتون
خیلی ها نمیدونن:د ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: میان هر چی مال خرم آباده میبرن این ور اون ور به اسم خودشون میبینی مرجان جونم :))) ‎· farahnaaz
این و شیرینی ناپلئونی در ریز ریز شدن با هم رقابت شدید دارن :)) ‎· mostafa
@mostafa: اره دقیقا :)) ‎· خانوم میم