چای تازه دم + نون یوخه ی شیراز
IMG_20160204_173827.jpg
تازه کتابام هم اون پشت مشخصه. بس که درس خونم ‎- خانوم میم
نکن با من اینکارووووووووووو ‎- farahnaaz
@farahnaaz چرا؟ چای نداری؟ :دی ‎- خانوم میم
@saye: نون یوخه ی شیراز ندا رم :| ‎- farahnaaz
کاک بگیر فرح... ‎- جولیا پندلتون
@farahnaaz: اخی، من دارم ولی:)) ‎- خانوم میم
@mousaviam2: کاک میگم بگیره همسر بیاره ‎- farahnaaz
@mousaviam2: اره شبیه کاک کرمانشاهه :دی ‎- خانوم میم
کاک اصلش خرم آبادی:ه ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: نمیدونستم ‎- خانوم میم
@saye :نوش جانت ‎- جولیا پندلتون
خیلی ها نمیدونن:د ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: میان هر چی مال خرم آباده میبرن این ور اون ور به اسم خودشون میبینی مرجان جونم :))) ‎- farahnaaz
این و شیرینی ناپلئونی در ریز ریز شدن با هم رقابت شدید دارن :)) ‎- mostafa
@mostafa: اره دقیقا :)) ‎- خانوم میم