شومپی گفت کیک هویج ... من کیک هویج های فوق العاده ای درست میکنم. گفتم که در جریان باشید :دی
عکس باز دلشون بسوزه:))) ‎- shompi
@shompi: ایندفعه درست کردم حتما عکس می ذارم ان شالله ‎- خانوم میم
از کیک پختن بیزارم ‎- farzaaneh
@farzaaneh: من ولی عاشقشم ‎- خانوم میم
چه خوب ‎- farzaaneh
عكسش رو گذاشتى دستور پختشم بزار لطفا ‎- بــــــــــاران!