شومپی گفت کیک هویج ... من کیک هویج های فوق العاده ای درست میکنم. گفتم که در جریان باشید :دی
عکس باز دلشون بسوزه:))) ‎· shompi
@shompi: ایندفعه درست کردم حتما عکس می ذارم ان شالله ‎· خانوم میم
از کیک پختن بیزارم ‎· farzaaneh
@farzaaneh: من ولی عاشقشم ‎· خانوم میم
چه خوب ‎· farzaaneh
عكسش رو گذاشتى دستور پختشم بزار لطفا ‎· بــــــــــاران!