چند نفرتون بیدارین؟
من دارم ميرم بخوابم اما جز بيدارا حسابم كن ‎- بــــــــــاران!
پنج نفر همش؟ کمه که ‎- خانوم میم
منم که اومدم زود بخابم ۵باید برم سرکار که الان بیدارشدم وبیخاب ‎- elahep8387
@elahep8387: عاخ عاخ چه بد ... ان شالله فردا سر حال باشین :) ‎- خانوم میم
@saye: ممنون .ولی فکر نمیکنم ‎- elahep8387
Hala dige hamatoon khabin & man bidar!;) ‎- Shepherd