بعضی از آدم ها یاد نگرفتن فکر کنن، همیشه باید از دیگران تقلید کنن،دوستشون ندارم
آخ اینا رو اعصابند، تمام کارها و حرفها و رفتارت رو تقلید میکنند و اصطلاحاتت رو به نفع خودشون مصادره میکنند ‎· میسی
@alefebamdad: بیشتر اینکه فکرافزار ندارن رو اعصابه! یه نسلی رو همینجوری بار میارن ‎· خانوم میم