دقیقا سه ماه مونده به کنکور ... خیلی عقبم من :((
چه رشته ای؟ ‎- آمیرزو
روان شناسی ان شالله ‎- خانوم میم
کنکور فوق؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: بله به امید خدا ‎- خانوم میم