شیشه ی میزم شکست :(((((
پیش میاد ‎- SaeedTheGiraffe ?
الان آخه؟ :( ‎- خانوم میم