شیشه ی میزم شکست :(((((
پیش میاد ‎· SaeedTheGiraffe ?
الان آخه؟ :( ‎· خانوم میم