خانوم خونه ، قیمه بار گذاشته برا شب :دی
IMG_20160207_152430.jpg
به به ‎- elahep8387
چه خوشمزه :) ‎- Hamed+
به گمج(گموج).عالییی ‎- farzaaneh