میشه بفهمیم کسی بلاکمون کرده یا نه؟
اگه Media to show to the banned user (image URL or youtube link): رو پر کرده باشن چیز دیگه ای جای صفحه ی پروفایلشون رو میبینید وقتی بلاک شده باشید! ‎- پرگار
نه منظورم اینه که جایی باشه بنویسه کیا بلاکت کردن مثلا ‎- خانوم میم
فک نکنم ‎- پرگار