میشه بفهمیم کسی بلاکمون کرده یا نه؟
اگه Media to show to the banned user (image URL or youtube link): رو پر کرده باشن چیز دیگه ای جای صفحه ی پروفایلشون رو میبینید وقتی بلاک شده باشید! ‎· پرگار
نه منظورم اینه که جایی باشه بنویسه کیا بلاکت کردن مثلا ‎· خانوم میم
فک نکنم ‎· پرگار