مادربزرگ همسر داره از کربلا میاد، کل خونواده رفتن خونه شون،خیلی زشته من نرم، نه؟
اگر باهاشون رایطه خوبی داری خب هم زشته ...هم اینکه از بودنت خوشحال هم میشن ‎· elahep8387
نه،عادت میکنن ‎· farzaaneh
فكر كنم چون بزرگترن لازمه ك بري ‎· NahL
بری بهتره ‎· جولیا پندلتون
برو ميم جان ‎· بــــــــــاران!
سوال داره؟ ‎· amink
بعله مثل اینکه برم بهتره :دی ‎· خانوم میم