مادربزرگ همسر داره از کربلا میاد، کل خونواده رفتن خونه شون،خیلی زشته من نرم، نه؟
اگر باهاشون رایطه خوبی داری خب هم زشته ...هم اینکه از بودنت خوشحال هم میشن ‎- elahep8387
نه،عادت میکنن ‎- farzaaneh
فكر كنم چون بزرگترن لازمه ك بري ‎- NahL
بری بهتره ‎- جولیا پندلتون
برو ميم جان ‎- بــــــــــاران!
سوال داره؟ ‎- amink
بعله مثل اینکه برم بهتره :دی ‎- خانوم میم