اصن دوست ندارم شبا بخوابم
خب بشین درس بخون.بعد این پیشنهاد هنوزم دوس نداری شبا بخوابی؟ ‎- farzaaneh
اتفاقا خیلی درس خوندن رو دوست دارم، ولی چشمام نمیکشه دیگه ‎- خانوم میم
@saye: پس بخواب ‎- farzaaneh
دوست ندارم دیگه:)) @farzaaneh ‎- خانوم میم
@saye: آقا من چه کنم.بیدار بمون تخمه بخور با چایی.خوبه؟ ‎- farzaaneh
تخمه خوردم اتفاقا ولی ایندفعه با پرتقال :دی ‎- خانوم میم
@saye: آره با پرتقال خیلی عالیه:)) ‎- farzaaneh