اصن دوست ندارم شبا بخوابم
خب بشین درس بخون.بعد این پیشنهاد هنوزم دوس نداری شبا بخوابی؟ ‎· farzaaneh
اتفاقا خیلی درس خوندن رو دوست دارم، ولی چشمام نمیکشه دیگه ‎· خانوم میم
@saye: پس بخواب ‎· farzaaneh
دوست ندارم دیگه:)) @farzaaneh ‎· خانوم میم
@saye: آقا من چه کنم.بیدار بمون تخمه بخور با چایی.خوبه؟ ‎· farzaaneh
تخمه خوردم اتفاقا ولی ایندفعه با پرتقال :دی ‎· خانوم میم
@saye: آره با پرتقال خیلی عالیه:)) ‎· farzaaneh