تا یازده و نیم خواب بودم، الانم میخوام بخوابم... هوا سرده و میطلبه :دی
حالا یه ده دقیقه درس میخوندین که حداقل خوابتون حلال بشه:)) ‎· نآمیرآツ
نه اصلا حوصله ی درس خوندن هم ندارم... میتونه صبر کنه تا شب اگر زنده بودم برم سراغش :دی ‎· خانوم میم