قرمه سبزی گذاشتم برا شام ... خودم دوست ندارم ولی
منم دوست ندارم ‎· بــــــــــاران!
نوش جانتون ‎· جولیا پندلتون
@azadehgh65: ولی قرمه سبزیام خوشمزه س خیلی :دی ‎· خانوم میم
@mousaviam2: ممنونم :) ‎· خانوم میم
نوش جان :) من مى خورم خودمم خوشمزه ميپزم اما مورد علاقه ام نيست ‎· بــــــــــاران!