قرمه سبزی گذاشتم برا شام ... خودم دوست ندارم ولی
منم دوست ندارم ‎- بــــــــــاران!
نوش جانتون ‎- جولیا پندلتون
@azadehgh65: ولی قرمه سبزیام خوشمزه س خیلی :دی ‎- خانوم میم
@mousaviam2: ممنونم :) ‎- خانوم میم
نوش جان :) من مى خورم خودمم خوشمزه ميپزم اما مورد علاقه ام نيست ‎- بــــــــــاران!