یه ظرف غذا گذاشتم رو تراس، تو این روزای برفی و سرد، کبوترا گرسنه نمونن ^__^
IMG_20160210_125519.jpg