اینو لایک میکنین برنده شیم؟ تو شادیاتون جبران کنیم ایشالا :دیhttps://www.instagram.com/p/BBo_nKOxQqU/
done ‎· زبل خان
کم کاری می کنینا :( ‎· خانوم میم