مادر فولاد زره
فرخ لقای خال دار ‎- SaeedTheGiraffe ?
فرخ لقای خال دار نداشتم که !!! مثلا خواستی با امیر ارسلان نامدار هم قافیه اش کنی ؟:)) ‎- Caspian
بله :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?