برم چای گرم کنم با سوهان بخورم جون بگیرم :دی
دیدی رفتم شمال چای یادم رفت:/ ‎- farzaaneh
وای وای وای ... چه سود پس از شمال رفتنت؟ ‎- خانوم میم
@saye: چه سود؟ماهی سفید.ماهی قزل.مربای بهاره.سبزی خوردن.مواد شامی.گوشت اردک.پرتقال:)) ‎- farzaaneh
شمالو جمع کردی اوردی که :)) ‎- خانوم میم