این که به درخت میگن البته! ولی آدم ها باید عاقلانه تصمیم بگیرن . مهریه ای که توان پرداختش رو ندارن قول ندن
ایشالله که خیره ‎· حُسین آفلاین
ان شالله ‎· خانوم میم