من نمیدونم چرا اینجا انقدر غرم میاد! توییتر و تلگرام و اینستاگرام اینجوری نیستا ... اینجا میام دلم میخواد غر بزنم
منم ‎· farzaaneh
اصن اینجا واس غر زدنه.بزن ‎· farzaaneh