همه ی آدما باید یکیو داشته باشن که با تمام وجود دوستشون داشته باشه ... کمترین سهم هر کس از زندگیه