چقد خلوته اینجا
همه پرایوتن ینی؟ :( ‎- خانوم میم
ما دایرکت بازان بی ریا ‎- farzaaneh