چقد خلوته اینجا
همه پرایوتن ینی؟ :( ‎· خانوم میم
ما دایرکت بازان بی ریا ‎· farzaaneh