چای و سوهان امروز رو نخوردم هنوز
تبختر؟ ‎- zYa-Bushehr
ها:دی ‎- خانوم میم
شرمآوره:دی ما اینجا گشنگی و بی پولی:دی ‎- zYa-Bushehr
سوهانش سوغاتی بود البته ‎- خانوم میم
اون سوهان خوردن داره:) اما کم کم بخورید تا دیرتر تموم بشه ‎- اویس
یا دعا کنید یکی قسمتش بشه باز بیاد اونجا و براتون از این سوغاتی ها بیاره:)) ‎- اویس
@oveis: تموم شد دیگه :( کی میاین مشهد ؟ :دی ‎- خانوم میم
ایشالا دو هفته دیگه. اگه خواستید بگید تا براتون بیارم ‎- اویس
@oveis: عه چه خوب :)) ‎- خانوم میم