چای و سوهان امروز رو نخوردم هنوز
تبختر؟ ‎· zYa-Bushehr
ها:دی ‎· خانوم میم
شرمآوره:دی ما اینجا گشنگی و بی پولی:دی ‎· zYa-Bushehr
سوهانش سوغاتی بود البته ‎· خانوم میم
اون سوهان خوردن داره:) اما کم کم بخورید تا دیرتر تموم بشه ‎· اویس
یا دعا کنید یکی قسمتش بشه باز بیاد اونجا و براتون از این سوغاتی ها بیاره:)) ‎· اویس
@oveis: تموم شد دیگه :( کی میاین مشهد ؟ :دی ‎· خانوم میم
ایشالا دو هفته دیگه. اگه خواستید بگید تا براتون بیارم ‎· اویس
@oveis: عه چه خوب :)) ‎· خانوم میم